De verantwoordelijkheden van de Functionaris Gegevensbescherming

door | okt 16, 2020

De verantwoordelijkheden van de Functionaris Gegevensbescherming – Data Protection Officer

 

Onder de AVG zijn bepaalde verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers verplicht een Functionaris Gegevensbescherming – Data Protection Officer aan te wijzen. Dit geldt voor overheidsinstanties en -organen (ongeacht de door hen verwerkte gegevens) en voor andere organisaties die – als een van hun kerntaken – stelselmatig en op grote schaal personen observeren of op grote schaal bepaalde categorieën persoonsgegevens verwerken.

Wat is de rol van de functionaris gegevensbescherming – data protection officer?

De Functionaris Gegevensbescherming /Data Protection Officer is de persoon die binnen jouw organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer is niet persoonlijk verantwoordelijk wanneer de AVG niet nageleefd wordt. Het is de organisatie die erop toe dient te zien en moet kunnen aantonen dat de verwerking aan de voorwaarden voldoet. Naleving van regels op het gebied van gegevensbescherming is de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

ONline training van AVG

AVG Quick scan

Bijzonder nuttig als je snel wilt weten waar je staat in data protection.  

Wat zijn de taken van de functionaris gegevensbescherming – data protection officer?

 

De kerntaak van de Functionaris Gegevens Bescherming – Data Protection Officer is erop toe te zien dat jouw organisatie de AVG naleeft. In dit kader behoren de volgende taken tot zijn/haar werkzaamheden:

  • Opdrachtgever en de werknemers die persoonsgegevens verwerken informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere gegevensbeschermingsbepalingen;
  • toezien op naleving van de AVG of andere gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van Opdrachtgever met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken werknemers en de betreffende audits;
  • desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling (PIA) en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met de AVG;
  • met de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, hierna te noemen “AP”, of enige andere bevoegde autoriteit, samenwerken;
  • optreden als contactpunt voor de AP inzake met de verwerking van persoonsgegevens verband houdende aangelegenheden.
cheklist aanstellen van een functionaris gegevensbescherming

Download gratis:

Checklist of je een functionaris gegevensbescherming moet aanstellen en wat de taakinhoud moet zijn.’
 

Parttime support door AVG-Compleet BV

AVG Compleet biedt jou flexibiliteit in het aantal af te nemen uren. Gezamenlijk bepalen we de tijdsbesteding zodat je van tevoren weet met welke kosten je rekening dient te houden. En we spreken af dat alleen de werkelijk gewerkte uren in rekening worden gebracht.

Op de hoogte blijven van trends in privacy en informatiebeveiliging?

'Schrijf je in op de nieuwsbrief'

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lees ook: