AVG Consultant

  1. Home
  2.  » 
  3. Onze diensten
  4.  » AVG Consultant

De AVG Consultant van AVG Compleet BV

“Een belangrijke en betrokken rol bij het vormgeven van de AVG”

 

Onze ervaren AVG consultant ondersteunt en biedt jou oplossingen voor gegevensbeveiliging en informatiebeheer. Onze consultant vormt een belangrijke basis voor naleving van de AVG Wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming) binnen jouw organisatie.

 

Onze ondersteuning op het gebied van AVG

Wij als AVG adviesbureau ondersteunen het MKB op gebied van essentiële gegevensbescherming en compliance waardoor jij zicht krijgt op alle persoonlijke gegevens die jij binnen jouw organisatie opslaat. Dit maakt het gemakkelijk om aan de AVG-verplichtingen te voldoen en om aan te tonen dat jouw organisatie voldoet aan de regelgeving.

Het doel van onze consultant is niet alleen om jou een rapport naar aanleiding van onze bevindingen aan te bieden, maar ook om jouw organisatie praktisch te adviseren en te ondersteunen op het gebied van persoonsbescherming zodat jij je weer kan richten op jouw core business.

Als AVG consultant ondersteunen we graag bij vraagstukken als:

informatie en aanbevelingen geven op het gebied van gegevensbescherming

toezicht houden

samenstellen van het jaarverslag

samenwerken met jouw medewerkers

ondersteuning bieden bij privacyvraagstukken

uitvoeren van een QuickScan privacy bewustwording van jou en jouw medewerkers.

Plan een vrijblijvende kennsimaking

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gratis checklist privacybescherming opzetten.

“Goed opzetten van je privacybescherming, vraagt om veel details.”

Een checklist op te helpen de AVGAVG opzettem

Er zijn een aantal aspecten die beslist aandacht verdienen als je wilt voldoen aan de AVG-wetgeving. En problemen zoals datalekken en reputatieschade wilt voorkomen.

Lees welke. Download gratis

Onze AVG consultant is verantwoordelijk voor het implementatieplan

Tijdens de implementatie brengt onze AVG consultant de bevindingen uit de nulmeting en de gap-analyse tot leven. Dit komt duidelijk naar voren in het door de consultant geschreven implementatieplan. In dit plan beschrijft onze consultant op een gestructureerde en beheerste manier de te nemen maatregelen in de bedrijfsvoering en hoe deze te integreren.

Dit plan zorgt ervoor dat iedereen weet wat er moet gebeuren, wie wat wanneer moet opleveren, met welke kwaliteit, wat de prioriteiten zijn en hoe de implementatie op een zorgvuldige en beheerste manier plaats vindt.

Bij de implementatie zorgt de consultant ervoor dat de openstaande maatregelen geïmplementeerd worden. Deze maatregelen bestaan uit processen, procedures, richtlijnen, protocollen, juridische documentatie en advisering inzake technische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van anti-malware oplossingen, encryptie van laptops/databases, etc. Hoeveel processen en procedures er gemaakt moeten worden, is per organisatie verschillend.

Verwerking van de privacy gegevens

Informatiebeveiliging en verwerking van privacy gegevens is een uitdaging. De huidige samenleving en toenemende noodzaak tot het vastleggen, raadplegen en uitwisselen van vertrouwelijke informatie brengt nieuwe beveiligingsvraagstukken met zich mee.

Het verwerken van persoonsgegeven en Informatiebeveiliging is een belangrijk thema geworden. Enerzijds door wet- en regelgeving, anderzijds om organisatiebelangen veilig te stellen.

Informatiebeveiliging is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en zelfs voor het voortbestaan van organisaties. Een inadequate informatiebeveiliging kan leiden tot schade voor jouw klant, onnodige kosten en risico’s, schade aan het imago van jouw organisatie en zelfs sancties of claims. Het is echter niet alleen een kwestie van beleid, maatregelen en borging, maar vooral van naleving, houding en gedrag.

De norm is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een goed en adequaat beheert managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Als onderdeel van de audit verricht onze consultant nulmetingen en gap- en risicoanalyses die inzichtelijk maken in hoeverre jouw organisatie aan de AVG voldoet. In de rol van consultant adviseert en begeleidt hij/zij jou bij de implementatie en borging van verbeterings- en beheersmaatregelen.

Onze AVG consultant als Functionaris Gegevensbescherming

Onze consultant is bovendien ad interim of parttime inzetbaar als jouw Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO).

De consultant in de functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) ook wel de Data Protection Officer (DPO) of Protection Officer genoemd. Dit is de medewerker die binnen jouw onderneming toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In een aantal gevallen ben je verplicht om een dergelijke functionaris aan te stellen.

 

De taken van onze AVG consultant als Functionaris Gegevensbescherming

Alle taken die onze consultant als Functionaris Gegevensbescherming wettelijk moet uitvoeren, zijn ook uit te besteden aan een specialistische partij. De AVG Compleet FG adviseert én controleert op het gebied van toepassing en naleving van privacywetgeving binnen jouw organisatie. Zij of hij is het vaste aanspreekpunt voor de hele organisatie. Onze FG staat ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onze Functionaris Gegevensbescherming, een betrokken consultant

Hoewel een Functionaris Gegevensbescherming ook andere taken kan uitvoeren, dient hij of zij wel betrokken te worden bij alle kwesties die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Het belangrijkste doel van onze FG is om begeleiding te geven tijdens het AVG implementatieproject.

Is jouw bedrijf al AVG proof?