Nulmeting privacybescherming (AVG)

 1. Home
 2.  » 
 3. Onze diensten
 4.  » 
 5. Privacy Consultancy
 6.  » Nulmeting privacybescherming (AVG)

Nulmeting privacybescherming

“Is jouw organisatie AVG-proof? – met de AVG nulmeting weet je waar je staat” 

 

Nulmeting privacybescherming, waarom? Alle bedrijven en instellingen in Europa moeten voldoen aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De naleving vraagt de nodige technische en organisatorische aanpassingen én vereist structurele aandacht voor het thema gegevensbescherming. Vanwege je verantwoordingsplicht dwingt de AVG jou tot het nemen van maatregelen. Door middel van documenten dien je aan te kunnen tonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. Ook voor jouw onderneming is het dus verstandig een nulmeting privacybescherming uit te voeren.

De voordelen van onze nulmeting privacybescherming:

100% zekerheid

Direct inzicht in de risico's voor jouw verwerking van persoonsgegevens

Direct inzicht in je afwijkingen

De basisdocumentatie bevat waardevolle info

Vormt de basis voor het opzetten van goede beheersmaatregelen

Inzicht in ontbrekende kennis binnen de organisatie

Plan een vrijblijvende kennismaking

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat is het doel van de AVG nulmeting?

Met een nulmeting privacybescherming krijg je, snel en transparant, betrouwbare informatie in handen met betrekking tot het implementeren van de AVG. Je krijgt inzicht in welke gebieden aandacht nodig hebben binnen jouw onderneming. Via analyse, vragenlijsten en interviews wordt vastgesteld hoe er op dit moment binnen jouw onderneming met persoonsgegevens wordt omgegaan en hoe deze worden geadministreerd. 

Wat biedt de nulmeting mij?

De nulmeting geeft helder weer welke vervolgstappen en maatregelen noodzakelijk zijn om aan de AVG te voldoen. Maatregelen die genomen dienen te worden betreffen zowel organisatorische en communicatieve als ook op het gebied van ICT. De nulmeting bestaat uit:

w

Persoonlijk gesprek

Rapportage bevindingen

Z

Een haalbaar stappenplan

Welke inzichten verschaft het mij?

Deze nulmeting privacybescherming heeft als doelstelling om jou snel inzicht te geven waar jouw onderneming staat en geeft je inzicht in de volgende vraagstukken:

 • Welke persoonsgegevens worden nu vastgelegd?
 • Mogen deze gegevens wel worden opgeslagen ?
 • Welke gegevens leveren mogelijkerwijs een (hoog) risico op?
 • Wat zijn de belangrijke gegevensverwerkingen binnen jouw onderneming?
 • Welke vereiste documenten en procedures zijn aanwezig en welke ontbreken nog?
 • Zijn de rechten van jouw klanten gewaarborgd (zoals recht van inzicht, wijziging en verwijderen)
 • Welke gegevens leveren mogelijkerwijs een (hoog) risico op?

Meten is weten!

Naar aanleiding van de audit ontvang je van AVG Compleet een betrouwbaar en relevant rapport waarmee de basis gelegd wordt om privacy in jouw onderneming te borgen. Naast de vervolgstappen geeft het rapport jou ook een goed beeld van het bewustzijn van de medewerkers en omvat het praktisch advies ten aanzien van het privacy beleid en de naleving hiervan.   

Monitoren

De vooruitgang en de kansen en risico’s monitoren we door middel van vervolgmetingen. Dit in combinatie met een stappenplan van AVG Compleet levert op gestructureerde wijze de allerbeste resultaten. Het geeft jou de garantie dat de naleving van het privacy beleid binnen jouw onderneming gewaarborgd is.

 

Gratis checklist privacybescherming opzetten.

“Goed opzetten van je privacybescherming, vraagt om veel details.”

Een checklist op te helpen de AVGAVG opzettem

Er zijn een aantal aspecten die beslist aandacht verdienen als je wilt voldoen aan de AVG-wetgeving. En problemen zoals datalekken en reputatieschade wilt voorkomen.

Lees welke. Download gratis