Crisiscommunicatie bij datalekken

  1. Home
  2.  » 
  3. Onze diensten
  4.  » Crisiscommunicatie bij datalekken

Crisiscommunicatie bij datalekken

“Constateer je een datalek, dan moet je hierover communiceren. Hoe pak je dit aan?”

 

Crisiscommunicatie bij datalekken is nu belangrijker dan ooit. Voordat de AVG was ingevoerd, werden de termen crisiscommunicatie en datalekken nog niet veel met elkaar in verband gebracht. Er ging wel eens iets mis, maar er was maar weinig aandacht voor. Tegenwoordig is dit wel anders. Vrijwel dagelijks is er in het nieuws iets te lezen over een ernstig datalek. De wijze waarop het in de media komt, is bepalend voor het imagoschade van de getroffen organisatie. Een goed plan voor de crisiscommunicatie bij datalekken zorgt er voor dat in tijden van stress de juiste aanpak wordt gebruikt.

Crisiscommunicatie ook bij ogenschijnlijk kleine lekken.

Maar ook bij kleine datalekken is crisiscommunicatie van groot belang. Een klein datalek kan grote impact hebben op het imago van een bedrijf. Als er echter goede communicatie plaats vindt, en het lek op de juiste wijze wordt afgehandeld, dan blijkt in de praktijk het imago zelfs te kunnen verbeteren. De afhandeling van een datalek laat zien wat de organisatie waard is, en hoeveel waarde wordt gehecht aan de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

Bel ons, en we gaan direct voor je aan de slag

Wij helpen organisaties bij het opzetten van een goed plan voor crisiscommunicatie: het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op een datalek, ook op het communicatieve vlak.

Ook organisaties die geconfronteerd worden met een situatie waar niet vooraf een strak plan was ontwikkeld, kunnen bij ons terecht. Onze persvoorlichter kan in crisissituaties helpen om de media op de juiste wijze tegemoet te treden. Bel ons en we voorkomen een hoop leed achteraf.

 

Of bel bij nood: (020) 22 659 03

Gratis checklist privacybescherming opzetten.

“Goed opzetten van je privacybescherming, vraagt om veel details.”

Een checklist op te helpen de AVGAVG opzettem

Er zijn een aantal aspecten die beslist aandacht verdienen als je wilt voldoen aan de AVG-wetgeving. En problemen zoals datalekken en reputatieschade wilt voorkomen.

Lees welke. Download gratis