AVG Advies

 1. Home
 2.  » 
 3. Onze diensten
 4.  » AVG Advies

 AVG Advies, hulp bij privacy- en informatiebeveiliging 

“Niet alle antwoorden zijn online te vinden, onze AVG adviseurs kennen alle AVG details”

 

AVG advies helpt u te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel AVG.

Handhaving van de AVG brengt veel veranderingen met zich mee. Personen krijgen meer rechten. Organisaties krijgen meer plichten. Voldoet jouw organisatie aan de juiste voorwaarden?

Automatisering en digitalisering maken het ons een stuk makkelijker en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dit brengt ook risico’s met zich mee. Regelmatig komt het voor dat persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld klanten of medewerkers op straat komen te liggen of in verkeerde handen terecht komen.

Hoe zorg je dat je organisatie aantoonbaar op orde is en je medewerkers de juiste procedures en de rechten van personen kennen?

 

Welke risico’s loopt jouw onderneming op het gebied van AVG?

De Autoriteit Persoonsgegevens is het controlerende orgaan in Nederland en zij mag boetes uitdelen. Deze kunnen oplopen tot wel € 20 miljoen. Zo’n vaart zal het niet lopen, maar zorg dat je leesbaar beleid en de juiste registraties hebt, zodat je aantoonbaar voldoet aan de AVG wet en regels.

 

Als AVG adviesbureau ondersteunen we graag bij vraagstukken als:

Wanneer heb je voldoende maatregelen genomen?

Hoe zorg je dat je organisatie aantoonbaar op orde is en de medewerkers de juiste procedures en de rechten van personen kennen?

Hoe stel je een verwerkingenregister voor persoonsgegevens op?

Hoe houd je toezicht op leveranciers (denk hierbij ook aan cloud- en hardware toegang)?

Wat is een Privacy Impact Assessment en hoe voer je deze uit?

Ook na de implementatie blijven wij in de buurt

Plan een vrijblijvende kennismaking

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoe garanderen wij een betrouwbaar AVG advies?

Onze ervaren adviseur voert een controle uit om te beoordelen in hoeverre jouw organisatie al compliant is en geeft betrouwbaar en praktisch advies over welke stappen nog ondernomen moeten worden om compliant te worden.

Zowel op technisch en organisatorisch vlak zijn diverse stappen mogelijk noodzakelijk. De AVG Compleet specialist begeleidt jou gedurende het traject, zowel praktisch, adviserend als beleidsmatig. Onze ervaren expert neemt jou stapsgewijs mee in het proces om AVG-compliant te worden en te blijven. Interesse in een AVG training? Ook die kun je bij AVG Compleet boeken.

Het team van AVG Compleet
avg advies

Onze AVG adviesdiensten

 • Informatiebijeenkomsten AVG
 • QuickScan
 • Plan van aanpak
 • Implementatie plan van aanpak
 • Training AVG
 • AVG abonnement
 • AVG helpdesk

Gratis checklist privacybescherming opzetten.

“Goed opzetten van je privacybescherming, vraagt om veel details.”

Een checklist op te helpen de AVGAVG opzettem

Er zijn een aantal aspecten die beslist aandacht verdienen als je wilt voldoen aan de AVG-wetgeving. En problemen zoals datalekken en reputatieschade wilt voorkomen.

Lees welke. Download gratis

Een AVG QuickScan door ons adviesbureau

Met onze quickscan heb je binnen 5 werkdagen en volgens 3 stappen volledig inzicht in jouw situatie:

 • Persoonlijk gesprek om een goed beeld van de werkwijze en opvolging te krijgen,
 • Rapportage bevindingen om voor jou de risico’s te kwantificeren en te kwalificeren,
 • Opleveren haalbaar stappenplan met een overzicht van de te nemen maatregelen.

En we helpen je snel op weg met de AVG helpdesk. Door onze ruime ervaring als adviesbureau hebben we al veel overeenkomsten, privacy beleid en protocollen voor onze opdrachtgevers ontwikkeld die ook jou kunnen helpen.

Inzicht in je aanpak rondom avg krijg je daar onsze uiterking van de quick scan die wij in een dergelijk boek presenteren.

Een AVG QuickScan door ons adviesbureau

Met onze quickscan heb je binnen 5 werkdagen en volgens 3 stappen volledig inzicht in jouw situatie:

 • Persoonlijk gesprek om een goed beeld van de werkwijze en opvolging te krijgen,
 • Rapportage bevindingen om voor jou de risico’s te kwantificeren en te kwalificeren,
 • Opleveren haalbaar stappenplan met een overzicht van de te nemen maatregelen.

En we helpen je snel op weg met de AVG helpdesk. Door onze ruime ervaring als adviesbureau hebben we al veel overeenkomsten, privacy beleid en protocollen voor onze opdrachtgevers ontwikkeld die ook jou kunnen helpen.

Het team van AVG Compleet

Een second opinion door een AVG specialist

Indien je zelf al de nodige maatregelen op het gebied van de AVG hebt getroffen maar je hebt behoefte aan een externe ‘second opinion’ dan voert onze privacy specialist een review uit. Onze AVG expert brengt de huidige situatie, risico’s en actiepunten in kaart zodat je zelf ons advies kan opvolgen. Ons advies is helder en overzichtelijk en je ontvangt deze in een schriftelijk rapport van ons.

Bewustzijn binnen de medewerkers van de AVG vergroten

Een ander essentieel aspect bij het voldoen aan de privacywetgeving is het creëren van awareness bij jouw medewerkers. Voor hen is het van essentieel belang dat zij zich bewust zijn van deze regels. Het bewustwordingsprogramma van AVG Compleet helpt jou hierbij. Onze AVG adviseur staat voor je klaar en jouw medewerkers worden zich bewust van het belang van gegevensbescherming en kunnen (eventuele) overtredingen en incidenten vroegtijdig signaleren.

 

Privacy bewustzijn training AVG

De Functionaris Gegevensbescherming, we geven graag advies

In een aantal gevallen ben je verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Dit is de medewerker die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Alle taken die een Functionaris Gegevensbescherming wettelijk moet uitvoeren, zijn ook uit te besteden aan een specialistische partij. De AVG Compleet FG adviseert én controleert op het gebied van toepassing en naleving van privacywetgeving binnen jouw organisatie. Zij of hij is het vaste aanspreekpunt voor jouw hele organisatie.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is geen persoonsgegeven?

De AVG is alleen van toepassing op de verwerking van gegevens over natuurlijke personen. Gegevens over organisaties (ondernemingen en dergelijke) zijn géén persoonsgegevens, omdat deze geen betrekking hebben op een natuurlijke persoon.

Wat mag wel en niet volgens de AVG?

Je mag alleen persoonsgegevens verwerken wanneer je deze echt nodig hebt om je doel te bereiken en het niet anders kan. Je moet dus een goede reden, ofwel ‘grondslag’ hebben. Bijvoorbeeld, je hebt toestemming van de persoon om wie het gaat.

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor naleving van de AVG?

Uiteindelijk is de bestuursraad van een organisatie verantwoordelijk, maar zij zouden bepaalde verantwoordelijkheden hiervoor intern kunnen delegeren aan leidinggevenden.

Wat als je niet aan de AVG voldoet?

De AP (Autoriteit persoonsgegevens) kan organisaties die de AVG overtreden een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Deze bevoegdheid heeft de AP sinds 25 mei 2018, de datum dat de AVG van toepassing werd.

Wat moet je doen om aan de basisregel van juistheid te voldoen?

Er mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel. Het beginsel van juistheid. Dit beginsel eist dat gegevens juist en actueel moeten zijn. Als dit namelijk niet het geval is, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de betrokkene.

Wie is verantwoordelijk voor het bijhouden van een register van verwerkingen binnen een organisatie?

Zowel een verantwoordelijke als de door hem ingeschakelde hulppersonen (zogeheten verwerkers) moeten een register bijhouden. De verantwoordelijke is de partij die bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel, en met welke middelen.