Privacy bewustzijn training

 1. Home
 2.  » 
 3. Onze diensten
 4.  » 
 5. Privacy trainingen
 6.  » Privacy bewustzijn training

Privacy bewustzijn training (op locatie)

“De basis om zorgvuldig om te gaan met de privacy van je klanten”

 

Onze privacy bewustzijn training  helpt  jouw team alle aspecten van de AVG bij te brengen. Klanten hebben met de AVG meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Ze kunnen bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data, of verleende toestemming intrekken. Voor jouw medewerkers is het van essentieel belang dat zij zich bewust zijn van deze regels. Lees meer over de drie opties om het bewustzijn te vergroten.

 

Hoe ziet ons bewustwordingsprogramma er uit?

De items die wij tijdens de privacy bewustzijn training behandelen zijn:

 • een korte introductie van de uitgangspunten van de AVG
 • inhoudelijke kennisoverdracht
 • praktische voorbeelden uit het dagelijkse leven en van mede cursisten
 • gegevensbescherming bij sociale media, websites, apps en cloud computing
 • phishing mails als brandoefening
 • het gebruik van computers en smartphones, wat mag wel en wat mag niet
 • de mogelijke gevolgen van datalekken en cybercriminaliteit.

Het AVG Compleet bewustwordingsprogramma vergroot de kennis van jouw medewerkers en creëert draagvlak voor het thema gegevensbescherming.

 

Geheugensteuntje

Het belang van een organisatie om datalekken  te voorkomen is groot: een datalek levert imagoschade op, of het nu in de publieke media komt of niet. Ook loopt de onderneming kans op boetes en eventueel schadevergoeding. Zorg dat iedereen in jouw onderneming bekend is met de nieuwe privacyregels zodat passende maatregelen genomen kunnen worden om persoonsgegevens van jullie klanten te beschermen.

 

Hoe pak je dit aan?

Hoe zorg jij dat iedereen in jouw onderneming bekend is met de nieuwe privacyregels zodat passende maatregelen genomen kunnen worden om persoonsgegevens van jullie klanten te beschermen. En dus de vraag weten jouw werknemers al:

 • Waarom het belangrijk is om mee te werken aan de privacy bescherming?
 • Waar de risico’s zitten bij het werken met persoonsgegevens?
 • Wat ze kunnen doen om de risico’s te verlagen?
 • Wat ze moeten doen op het moment dat er iets fout gaat?
 • Wanneer een datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens? 

Afsluiting met een professioneel certificaat

Deelnemers aan de privacy bewustzijn training kunnen zonder aarzelen correct antwoord geven op bovenstaande vragen. De wetenschappelijk onderbouwde opzet van de training is als volgt:

 • Klassikale behandeling van de lesstof
 • Online training op verschillende deelonderwerpen
 • Regelmatige toetsing van de lesstof
 • Certificering na een geslaagde eindtoets

Bovendien kunnen cursisten elkaar uitdagen in een match. Via de app is het ook mogelijk te chatten met elkaar of de docent.

Professionele certificering

Elke cursist die slaagt voor de certificering is onder andere in staat om goed uit te leggen aan collega’s, met welke leverancier een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten, en met welke niet. Ook kan de geslaagde cursist uitleggen, wat een datalek is, wanneer dit gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en wanneer niet. En vooral, wat moet je toch doen als je een datalek niet meldt? 

Meerdere varianten van deze trainingen