Functionaris Gegevensbescherming

downlaod brochure externe fg
 1. Home
 2.  » 
 3. Onze diensten
 4.  » Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming

“Een externe FG, vaak de beste oplossing voor een onderneming “

 

De Functionaris Gegevensbescherming adviseert jouw organisatie over een breed scala aan aspecten van het privacy- en beveiligingsbeleid en let op de uitvoering daarvan. De FG vervult hiermee een zeer belangrijke functie richting het bestuur, de medewerkers en de klanten en stakeholders van jouw organisatie.

In de AVG is accountability een kernthema. Organisaties moeten aantonen hoe zij de wet geïmplementeerd hebben, hoe de risico’s van betrokkenen zijn verminderd en hoe eventuele incidenten worden afgehandeld. Vanuit de diverse taken die de Functionaris Gegevensbescherming op zich neemt, kan jouw organisatie bij een eventuele inspectie van de Autoriteit Persoonsgegevens makkelijker aantonen dat aan deze vereisten is voldaan.

De voordelen van een Functionaris Gegevensbescherming door AVG-Compleet.

Langjarige ervaring

Voor veel organisaties verzorgen wij het toezicht

Wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Brede kennis over implementatie trajecten

Voor kleine ondernemers bieden we interessante abonnementen

Een externe FG biedt flexibiliteit

Plan een vrijblijvende kennismaking

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze oplossing voor kleine organisaties

Is jouw organisatie te klein voor een eigen FG, maar kun je haar of zijn expertise goed gebruiken? Een externe Functionaris Gegevensbescherming van AVG compleet is dan de beste oplossing.

Voordelen voor een kleine onderneming op een rijtje

 •  het is een betaalbare oplossing
 • geen extra medewerker in loondienst
 • vervanging bij vakantie en ziekte is mogelijk en wordt geregeld door AVG Compleet
 • inbreng van ruime kennis en ervaring via het netwerkkanaal van de FG
 • visitekaartje naar buiten: jouw organisatie staat onder onafhankelijk toezicht op het gebied van privacy en informatiebeveiliging 

Onze oplossing voor grote organisaties

Ook voor grote ondernemingen is het verstandig om deze mogelijkheid in overweging te nemen. Lees onderstaand waarom.

De voordelen op een rijtje

 • de kosten liggen aanzienlijk lager als gevolg van ervaring en een efficiëntere werkwijze
 • geen afhankelijkheid van één persoon, AVG Compleet borgt de continuïteit van de AVG-kennis die voor jouw organisatie van belang is
 • kennisopbouw vindt niet plaats op kosten van jouw organisatie maar is onze investering
 • AVG Compleet bestaat uit meerdere specialisten (in tegenstelling tot een interne, solitair werkende FG) en daardoor is er meer kennis en ervaring beschikbaar

 

Jouw investering?

AVG Compleet biedt jou flexibiliteit in het aantal af te nemen uren. Gezamenlijk bepalen we de tijdsbesteding zodat je van tevoren weet met welke kosten je rekening dient te houden. En we spreken af dat alleen de werkelijk gewerkte uren in rekening worden gebracht.

Gratis checklist:

Moet je wel of niet een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen?

cheklist aanstellen van een functionaris gegevensbescherming

Een functionaris gegevensbescherming (FG) moet worden aangesteld in een aantal omstandigheden. Hierover leest u meer.

Hebt u een FG aangesteld, dan verwacht de AVG dat deze FG een aantal specifieke taken uitvoert. Ook stelt de AVG eisen aan de vaardigheden van de FG. Deze checklist controleert of de juiste taken zijn toegekend, en of de FG over de juiste competenties beschikt.

De taken van FG bij uitbesteden

Alle taken die een Functionaris Gegevensbescherming wettelijk moet uitvoeren, zijn ook uit te besteden aan een specialistische partij.

De AVG Compleet FG adviseert én controleert op het gebied van toepassing en naleving van privacywetgeving binnen jouw organisatie. Zij of hij is het vaste aanspreekpunt voor de hele organisatie. Onze FG staat ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze FG, een betrokken persoon

Hoewel een FG ook andere taken kan uitvoeren, dient hij of zij wel betrokken te worden bij alle kwesties die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Het belangrijkste doel van onze FG is om begeleiding te geven tijdens het AVG implementatieproject.

Taken en missie van onze FG

 • Informatie en aanbevelingen geven op het gebied van gegevensbescherming
 • toezicht houden
 • uitvoeren van een nulmeting
 • samenstellen van het jaarverslag
 • proactief aanwezig zijn op jouw locatie
 • samenwerken met jouw medewerkers
 • ondersteuning bieden bij privacyvraagstukken
 • uitvoeren van een QuickScan privacy bewustwording van jou en jouw medewerkers

Guide Lines Functionaris Gegevensbescherming

De Europese privacy toezichthouders hebben in april 2017 de (definitieve) Guide Lines on Data Protection Officers gepubliceerd die meer uitleg geven over de FG.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is een Functionaris Gegevensbescherming

Een Functionaris Gegevensbescherming is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees meer in ons blog over de Functionaris Gegevensbescherming, klik hier.

Is een FG verplicht voor jouw situatie?

Even in het kort. Op grond van artikel 37 van de AVG is een dergelijke functionaris in drie situaties verplicht:

 • overheidsinstanties en publieke organisaties zijn altijd verplicht ongeacht het type gegevens dat ze verwerken
 • dit geldt ook voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen of diens activiteiten in kaart brengen
 • en voor organisaties die op grote schaal bijzondere (geloofsovertuiging, gezondheid, ras) persoonsgegevens verwerken en waarvoor dit een kernactiviteit is.

Wanneer onduidelijk is of je verplicht bent om een FG aan te stellen, dien je goed te kunnen onderbouwen waarom ervoor gekozen is om dat wel of niet te doen.

Hoe word je FG?

De opleiding is een tweejarige opleiding op post Hbo-niveau. Voorafgaande opleidingen op hbo- of WO-niveau die betrekking hebben op recht, bestuur, bedrijfskunde, ICT en accountancy vormen een logisch startniveau voor de Opleiding FG.

Welke taak behoort niet tot het takenpakket van de FG?

De AP benadrukt dat de FG verantwoordelijk is voor het leveren van advies en het houden van toezicht. De FG is anderzijds niet verantwoordelijk voor het naleven van dit advies, dat is aan de organisatie.