Sparring Partner FG

Ben jij een FG in de zorg? Dan is AVG jouw vertrouwde sparringpartner in privacy & security

downlaod brochure externe fg
 1. Home
 2.  » 
 3. Onze diensten
 4.  » Sparring Partner FG

Sparring Partner FG

Ondersteuning en begeleiding speciaal voor jou als Functionaris Gegevensbescherming in de zorg

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG’s) zich prettig en zeker voelen wanneer ze de mogelijkheid hebben om te overleggen met andere privacy-experts. Dit biedt niet alleen nieuwe inzichten en een frisse kijk op zaken, maar het versterkt ook het vertrouwen in de adviezen die ze verstrekken.

De voordelen van AVG compleet als sparring partner voor FG in de zorg

Zekerheid over juiste uitvoering regelgeving

Nieuwe inzichten en concreet advies

Gespecialiseerd in FG in de zorg

Brede kennis over implementatie trajecten

Ontwikkeling bewustwordingsprogramma's

Flexibel, deskundig en ervaren

Plan een vrijblijvende kennismaking

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sparring Partner FG in de zorg

FG in de zorg, een complexe klus. Met wie spar jij over de keuzes die je moet maken?

Als Functionaris Gegevensbescherming (FG) in de zorgsector kom je voor unieke uitdagingen te staan. Vaak vervul je een dubbelfunctie en heeft jouw rol als FG niet de hoogste prioriteit. Hoe goed zijn bijvoorbeeld jullie patiëntendossiers beschermd? Zeker in de zorg is het goed implementeren van de regelgeving rondom privacywetgeving cruciaal. Met AVG compleet als jouw sparring partner pak je deze complexe klus samen aan en voel jij je weer zeker in jouw rol als FG.

Wat bieden we jou als Sparring Partner FG?

1. Deskundig Advies: Ons team heeft een specifiek model ontwikkeld voor risico gebaseerd toezicht. Wij begeleiden je bij het implementeren en toepassen van dit model binnen jouw organisatie.

2. PIA Ondersteuning: Door onze brede ervaring met diverse zorgorganisaties kunnen we je efficiënt helpen bij het opstellen van PIA’s. Veel zorgorganisaties gebruiken vergelijkbare systemen en lopen tegen dezelfde situaties aan. Met onze kennis kunnen we je snel en efficiënt ondersteunen.

3. Case-ondersteuning: Loop je tegen ingewikkelde cases aan? Wij staan klaar om samen met jou te brainstormen, oplossingen te zoeken en je te voorzien van de nodige expertise.

4. Roldefinitie en Scheiding: We helpen je bij het duidelijk afbakenen van je rol als FG en het scheiden van eventuele conflicterende functies binnen jouw organisatie.

5. Training en Educatie: Wij bieden trainingen aan om jouw kennis en vaardigheden als FG te vergroten, zodat je met vertrouwen je toezichthoudende rol kunt vervullen.

Gratis checklist:

Moet je wel of niet een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen?

cheklist aanstellen van een functionaris gegevensbescherming

Een functionaris gegevensbescherming (FG) moet worden aangesteld in een aantal omstandigheden. Hierover leest u meer.

Hebt u een FG aangesteld, dan verwacht de AVG dat deze FG een aantal specifieke taken uitvoert. Ook stelt de AVG eisen aan de vaardigheden van de FG. Deze checklist controleert of de juiste taken zijn toegekend, en of de FG over de juiste competenties beschikt.

Jouw uitdaging als FG in de zorg

Als Functionaris Gegevensbescherming (FG) in de zorgsector kom je voor unieke uitdagingen te staan. Vaak vervul je een dubbelfunctie, zoals die van beleidsmedewerker, wat kan botsen met je toezichthoudende taken. Daarnaast kan het een uitdaging zijn om je toezichthoudende rol effectief vorm te geven, risico gebaseerd toezicht uit te oefenen en gedegen Privacy Impact Assessments (PIA’s) op te stellen.

Dit in het kort, maar zo zijn er nog enkele belangrijke uitdagingen waar je als FG in de zorg mee te maken kunt krijgen:

Strikte privacywetgeving

De zorgsector is onderhevig aan strikte privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Het is de verantwoordelijkheid van de FG om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan deze wetgeving, inclusief het beheren van toestemmingsvereisten, het waarborgen van de vertrouwelijkheid van gezondheidsgegevens en het omgaan met verzoeken van betrokkenen.

Gezondheidsgegevens zijn bijzonder waardevol en gevoelig. Als FG moet je ervoor zorgen dat er robuuste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om de gegevens te beschermen tegen datalekken en ongeoorloofde toegang.

Complexiteit gezondheidsgegevens

Daarnaast worden er in de zorgsector veel verschillende soorten gezondheidsgegevens verwerkt, van medische dossiers tot financiële informatie. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle gegevensverwerking in overeenstemming is met de privacywetgeving en de specifieke vereisten van de zorgsector.

Het beheren van de toegang tot gezondheidsgegevens is complex vanwege de verschillende niveaus van toegang die zorgprofessionals, patiënten en andere belanghebbenden nodig hebben. Als FG moet je ervoor zorgen dat er strikte controle is over wie toegang heeft tot welke gegevens en dat er passende autorisatiemaatregelen zijn geïmplementeerd.

Impact nieuwe ontwikkelingen

De zorgsector evolueert voortdurend, met nieuwe technologieën zoals elektronische patiëntendossiers, telemedicine en medische apps. Als FG moet je je bewust zijn van de impact van deze technologieën op gegevensbescherming en ervoor zorgen dat ze up-to-date blijven met de nieuwste ontwikkelingen. 

Bewustwording en implementatie

Het is van essentieel belang om alle medewerkers in jouw organisatie bewust te maken van het belang van gegevensbescherming en privacy. Als FG dien je trainingen en bewustwordingsprogramma’s te ontwikkelen en te implementeren om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de organisatie begrijpt hoe ze met gezondheidsgegevens moeten omgaan. 

Continue waarborging

De regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming kan veranderen, en als FG moet je ervoor zorgen dat jouw organisatie altijd in overeenstemming is met de laatste wettelijke vereisten.

In geval van een datalek of inbreuk op de gegevensbeveiliging, moet je als FG snel en effectief kunnen reageren, de juiste meldingen doen en maatregelen nemen om verdere schade te voorkomen.

Het vervullen van de rol van FG in de zorgsector vereist dus niet alleen een diepgaand begrip van privacywetgeving, maar ook een continue inzet voor het waarborgen van de privacy van patiënten en het beschermen van gevoelige gezondheidsinformatie.

 

Onze oplossing voor de FG in de zorg

Bij AVG Compleet begrijpen we jouw uitdagingen. Als functionaris gegevensbescherming is het vaak lastig om binnen de organisatie waar je werkt een goede sparringpartner te vinden. Terwijl het uitwisselen van ideeën en ervaringen met collega’s juist zeer waardevol kan zijn voor het ontwikkelen van een dieper begrip van privacy recht en het nemen van weloverwogen beslissingen.

Daarom introduceren we “Sparring Partner FG”. Met onze diepgaande kennis, ervaring in privacy & security en onze expertise in het opstellen van PIA’s, zijn we de ideale partner om jou als FG in de zorg te ondersteunen.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is een Functionaris Gegevensbescherming

Een Functionaris Gegevensbescherming is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees meer in ons blog over de Functionaris Gegevensbescherming, klik hier.

Is een FG verplicht voor jouw situatie?

Even in het kort. Op grond van artikel 37 van de AVG is een dergelijke functionaris in drie situaties verplicht:

 • overheidsinstanties en publieke organisaties zijn altijd verplicht ongeacht het type gegevens dat ze verwerken
 • dit geldt ook voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen of diens activiteiten in kaart brengen
 • en voor organisaties die op grote schaal bijzondere (geloofsovertuiging, gezondheid, ras) persoonsgegevens verwerken en waarvoor dit een kernactiviteit is.

Wanneer onduidelijk is of je verplicht bent om een FG aan te stellen, dien je goed te kunnen onderbouwen waarom ervoor gekozen is om dat wel of niet te doen.

Wat zijn de voordelen van een FG in de zorg?

Een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), ook wel bekend als Data Protection Officer (DPO), is een functionaris binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht houden op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) in het Engels. Het hebben van een eigen FG of extern via AVG Compleet kan verschillende voordelen bieden voor jouw organisatie. We zetten nog even de voordelen van een eigen FG op en rijtje:
 

 • Wettelijke verplichting: Onder de AVG/GDPR zijn bepaalde organisaties verplicht om een FG aan te stellen, met name als ze op grote schaal persoonlijke gegevens verwerken. Het hebben van een eigen FG helpt bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting.
 • Expertise: Een FG heeft specifieke kennis en expertise op het gebied van gegevensbescherming en privacywetgeving. Deze expertise kan waardevol zijn bij het beoordelen van gegevensverwerkingsactiviteiten en het ontwikkelen van beleid om aan de AVG/GDPR te voldoen.
 • Toezicht en advies: De FG fungeert als een onafhankelijke toezichthouder binnen je organisatie en biedt advies over gegevensbescherming en privacy kwesties. Dit helpt bij het voorkomen van inbreuken en het minimaliseren van risico’s.
 • Risicobeheer: De FG helpt bij het identificeren en beoordelen van risico’s met betrekking tot gegevensverwerking en adviseert over maatregelen om deze risico’s te verminderen. Dit draagt bij aan een effectiever risicobeheer.
 • Vertrouwen opbouwen: Het hebben van een FG kan het vertrouwen van klanten, werknemers en andere belanghebbenden vergroten. Het laat zien dat jouw organisatie serieus omgaat met gegevensbescherming en privacy.
 • Boetevoorkoming: Een goed functionerende FG kan helpen bij het voorkomen van boetes en sancties die kunnen worden opgelegd door toezichthoudende autoriteiten in geval van inbreuken op de AVG/GDPR.
 • Interne bewustwording: De aanwezigheid van een FG kan de bewustwording van gegevensbescherming binnen je organisatie vergroten en zorgen voor een cultuur van gegevensbescherming.
 • Efficiëntie: Door het hebben van een FG kan je organisatie efficiënter omgaan met gegevensbeschermingskwesties, omdat de verantwoordelijkheden en processen duidelijk zijn gedefinieerd.

Twijfel jij als zorgorganisatie ook of je wel of niet een FG moet aanstellen?

Bij veel kleine zorgorganisaties, jeugdzorginstellingen, of praktijkverbanden waarbij meerdere zorgverleners onder een dak werken, leeft de vraag of zij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen. Er worden immers veel bijzondere persoonsgegevens verwerkt en die verwerking is onderdeel van de kernactiviteit, namelijk het verlenen van zorg.

Het aanstellen van een FG is in de volgende gevallen verplicht:

 • Je organisatie is een overheidsorganisatie;
 • Je organisatie observeert regelmatig en stelselmatig en op grote schaal personen (bijvoorbeeld cameratoezicht in winkelcentra);
 • Je organisatie verwerkt op grote schaal bijzondere persoonsgegevens of strafrechtelijke gegevens.

Met name 1 en 3 zorgen in de praktijk voor onduidelijkheid.

Welke taak behoort niet tot het takenpakket van de FG?

De AP benadrukt dat de FG verantwoordelijk is voor het leveren van advies en het houden van toezicht. De FG is anderzijds niet verantwoordelijk voor het naleven van dit advies, dat is aan de organisatie.

Waarom kiezen voor AVG Compleet?

 • Ervaring: We vervullen zelf de rol van externe FG voor diverse grote en kleine zorgorganisaties zoals Adrz, SVRZ en Zorggroep Ter Weel, maar ook bijvoorbeeld voor woonzorgboederij de Reigershoeve en SamenTop.
 • Specialisatie: Onze focus ligt specifiek op privacy & security binnen de zorgsector, waardoor we de nuances en specifieke uitdagingen van deze sector begrijpen.
 • Op maat gemaakte ondersteuning: Elke zorginstelling is uniek. Wij bieden oplossingen die zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften en uitdagingen. Maatwerk dus!

Wat zijn mijn betaalopties als ik regelmatig een Sparring Partner nodig heb?

We begrijpen dat elke zorginstelling uniek is en verschillende behoeften heeft. Daarom bieden we onze diensten zowel op uurbasis als in de vorm van een abonnement aan. Voor een vast bedrag per maand ondersteunt een ervaren privacy expert jou als je moeilijke besluiten moet nemen en advies nodig hebt of als je wilt sparren. Kies samen met ons wat het beste bij jouw organisatie past!