AVG cursus

 1. Home
 2.  » 
 3. Onze diensten
 4.  » 
 5. Privacytrainingen
 6.  » AVG cursus

AVG cursus (training op locatie)

“Cursus AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk”

 

Voor wie is deze training geschikt?

Onze AVG cursus is zeer nuttig voor leidinggevenden en medewerkers die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor privacy management en/of compliance. Dit betreffen onder andere managers en professionals die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor (privacy)compliance en verwerking van persoonsgegevens, zoals directeuren, juristen, HR-managers, IT-managers en marketing managers, maar ook medewerkers die daadwerkelijk veel met persoonsgegevens werken.

 

Wat is de staat van jouw organisatie, ruim 5 jaar na de invoering van de AVG?

Een antwoord op deze vraag en nog meer worden besproken in deze praktische training. Deze 1-daagse interactieve training wordt verzorgd door een ervaren adviseur/trainer en zal jou de handvatten bieden om binnen jouw eigen organisatie aan de slag te gaan met de implementatie van de AVG. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen die voor jouw organisatie van belang zijn waarbij je ook zult leren van de antwoorden van andere deelnemers.

Deze training helpt jou de reikwijdte van de regelgeving te overzien (bewust zijn dat privacy speelt en waar/waarom). Je doet kennis op van de AVG op hoofdlijnen, voldoende om daarmee bijvoorbeeld een vraagbaakfunctie te kunnen vervullen: kunnen adviseren met deugdelijke en draagkrachtige motivering. Daarnaast ben je in staat inhoudelijke informatie en afwegingen te kunnen aanleveren (beleidsvoorbereiding) voor operationeel en tactisch beleid aan de hand van de AVG.

Het resultaat van onze AVG cursus 

Inzicht in de theorie van de AVG

Begrip van de samenhang tussen de theorie en jouw praktijk

Weet met welke partijen je nog zaken moet regelen

Huiswerk voor het mitigeren van beveiligingsrisico’s

Inclusief sjablonen om documentatie sneller op orde te krijgen

Opvragen cursusdata

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De inhoud van deze AVG cursus

We starten de AVG training met de theorie van de AVG. Omdat we van tevoren een intake hebben uitgevoerd, zorgen we ervoor dat we kunnen uitleggen hoe de theorie past bij de dagelijkse praktijk voor de groep cursisten. Hierdoor wordt de theorie duidelijk, en begrijp je hoe bepaalde verplichtingen in de AVG jouw werk veiliger maken, en vaak ook meer structuur geven.

 

Wat is de inhoud van het praktische gedeelte van de AVG cursus

 • Eerst heb ik een intake gesprek met de klant (vaak degene die verantwoordelijk is voor het privacy management, of de directie, of bestuurssecretaris). We bespreken welke vragen er leven bij de groep waar ik les ga geven, en wat voor werk ze doen.
 • Ik stem onze standaard training af op de doelgroep, en neem de vragen mee in mijn verhaal.
 • Op de cursusdag beginnen we in de ochtend met het theoretische kader. Meestal lukt het me om alle vragen al te beantwoorden.
 • Na de lunch gaan we samen een stakeholder analyse uitvoeren (welke partijen zijn van invloed op onze verwerking van persoonsgegevens, met wie wisselen we data uit, van wie ontvangen we data?). Tijdens deze analyse bespreken we ook de risico’s die gepaard gaan met de verwerkingen. En passant stellen we daarmee ook een risico analyse op, waaruit huiswerk voortvloeit.
 • Na de lunch gaan we samen een stakeholder analyse uitvoeren (welke partijen zijn van invloed op onze verwerking van persoonsgegevens, met wie wisselen we data uit, van wie ontvangen we data?). Tijdens deze analyse bespreken we ook de risico’s die gepaard gaan met de verwerkingen. En passant stellen we daarmee ook een risico analyse op, waaruit huiswerk voortvloeit.
 • Het delen van inzichten met je collega’s

Gratis checklist privacybescherming goed opzetten

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Online AVG training

Aan het einde van de cursusdag heb je inzicht hoe de theorie past bij jouw praktijk. Om de theorie nog beter te onthouden en in de praktijk toe te kunnen passen krijg je van AVG Compleet toegang tot een online leeromgeving.

 Wat is de inhoud van deze online leeromgeving

In deze leeromgeving kun je gratis 30 dagen gebruik maken van de online training Basiscursus AVG. De training bestaat uit tien modules, die verschillende onderwerpen behandelen. Je kunt de training afsluiten met een ‘open vragen eindtoets’. Als je de eindtoets met goed gevolg aflegt, ontvang je een certificaat van AVG Compleet.

AVG Ciursus alle docunmenten

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is een AVG training?

Je leert stap voor stap hoe je vanuit de AVG dient om te gaan met privacyvraagstukken, hoe je kennis deelt en informatie uitwisselt zonder hierbij inbreuk te maken op de privacy. Je leert wat je moet regelen in je organisatie.

Wat betekent de afkorting AVG?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Met de invoering van de AVG geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt nu niet meer.

Wat is privacy in de zorg?

Hoe belangrijk is de AVG voor de zorg?
Persoonsgegevens in de zorg zijn vaak gevoelige gegevens, die goed moeten worden beschermd. Niet alleen de AVG zegt iets over de beveiliging van (en de toegang tot) persoonsgegevens in de zorg, je hebt ook bijvoorbeeld de WGBO en de Wkkgz.
De AVG regelt de verwerking van persoonsgegevens op al die punten, waar de sector-specifieke wetten niets over zeggen.
Bij AVG Compleet leggen we graag uit, welke regels er gelden in de zorg.

Is privacy een grondrecht?

Privacy is een grondrecht. En een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. De AVG gaat erover dat mensen regie houden over hun eigen gegevens.
Toch is een grondrecht niet absoluut. Soms botsen twee grondrechten met elkaar, zoals het recht op privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting, en moet je afwegen welk grondrecht zwaarder weegt. Bij de trainingen van AVG Compleet leggen we uit, hoe je te werk gaat als je een afweging moet maken.