Crisiscommunicatie, ben jij erop voorbereid?

  1. Home
  2.  » 
  3. Onze diensten
  4.  » Crisiscommunicatie, ben jij erop voorbereid?

Crisiscommunicatie

“Ben jij voorbereid op een crisis?”

 

Crisiscommunicatie. De ene crisissituatie is de andere niet: een tsunami aan klachten over een technische storing staat niet in verhouding tot een ramp met écht menselijk leed. Mocht jouw organisatie, ondanks een goede voorbereiding, toch worden getroffen door een crisis, dan staat of valt de reputatie van jouw organisatie met goede communicatie naar de buitenwereld en betrokkenen. Een krachtige communicatie en een juiste wijze van afhandeling draagt bij aan het verhogen van het vertrouwen in jouw organisatie.

Hoe helpt AVG Compleet jou?

De communicatieprofessional namens onze organisatie is Maureen Veurman. Zij adviseert jou op de juiste manier om te gaan met kleine en grote crisissituaties, via jouw eigen website maar ook via de diverse socialmediakanalen, zij kent de universele regels. Zij helpt jou overzicht te creëren en te bewaren en op het juiste moment de juiste keuzes maken. Op deze manier kunnen we samen erger voorkomen en de communicatie in goede banen lijden.

 

Maureen Veurman AVG-compleet

Bel ons, en we gaan direct voor je aan de slag

Wij helpen organisaties bij het opzetten van een goed plan voor crisiscommunicatie. Ook organisaties die geconfronteerd worden met een situatie waar niet vooraf een strak plan was ontwikkeld, kunnen bij ons terecht. Onze persvoorlichter kan in crisissituaties helpen om de media op de juiste wijze tegemoet te treden. Bel ons en we voorkomen een hoop leed achteraf.

Of bel bij nood: (020) 22 659 03

Crisiscommunicatie, hoe pak je dat aan?

Met goede crisiscommunicatie kan een groot probleem klein blijven, met slechte communicatie wordt een klein probleem groot. Zelf als eerste slecht nieuws brengen, geeft je de mogelijkheid om het te kaderen, zeg bovendien niets dat je niet zeker weet, communiceer eerlijk. Wat niet wil zeggen dat je pas communiceert als alles uitgekristalliseerd is voor jezelf en de organisatie; je kunt tijd winnen door te laten weten dat je op de hoogte bent van het probleem en er wordt gewerkt aan oplossingen, onderzoek, etc. Geef daarbij ook aan wat je gaat doen om het op te lossen en biedt excuses aan wanneer het passend is bij de situatie en de omgeving dit verwacht.

Hoe ziet jouw communicatiestrategie eruit?

Gedegen crisiscommunicatie staat of valt met duidelijkheid, snelheid en een goede structuur. De buitenwacht heeft behoefte aan informatie en sturing van deze informatiestroom naar buiten toe vereist veel aandacht. Uit ervaring weten wij wat op welk moment gepast is, plaatst onze expert zaken in perspectief, worden verschillende scenario’s vastgelegd en weten wij samen eventuele schade te beperken. De crux zit ‘m in meebewegen op het ritme en je communicatiestrategie hierop aan te passen.

 

Begin vandaag nog!

85% van goede crisiscommunicatie vindt zijn oorsprong in vredestijd.

Gelukkig komt een echte crisis niet vaak voor. Als het dan toch gebeurt, moet er razendsnel een crisisteam klaarstaan. Er is dan geen tijd meer om na te denken over de teamsamenstelling, rolverdeling of communicatielijnen. De samenstelling van het crisisteam maakt onderdeel uit van jouw communicatiestrategie. Het team bestaat uit 5 tot 7 personen en minimaal een crisismanager, notulist, communicatiedeskundige, informatiecoördinator en inhoudelijk deskundigen.

De communicatie naar buiten toe tijdens een crisis gebeurt door de aangewezen communicatiepersvoorlichter. Maar vergeet de medewerkers niet, zij zijn een belangrijk communicatiekanaal naar de omgeving. Ze zijn geloofwaardig en laten zich sowieso in hun omgeving uit over de organisatie waarvoor ze werken. Informeer ze dus goed over de feiten. 

Gratis checklist privacybescherming opzetten.

“Goed opzetten van je privacybescherming, vraagt om veel details.”

Een checklist op te helpen de AVGAVG opzettem

Er zijn een aantal aspecten die beslist aandacht verdienen als je wilt voldoen aan de AVG-wetgeving. En problemen zoals datalekken en reputatieschade wilt voorkomen.

Lees welke. Download gratis