Vervult de FG ook een dubbelrol binnen jouw zorgorganisatie?

Vervult de FG ook een dubbelrol binnen jouw zorgorganisatie?

Vervult de FG ook een dubbelrol binnen jouw zorgorganisatie? Vervult de FG ook een dubbelrol binnen jouw zorgorganisatie? Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) fungeert als interne toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als...
De cruciale rol van tussenpersonen bij gegevensbescherming

De cruciale rol van tussenpersonen bij gegevensbescherming

De cruciale rol van tussenpersonen bij gegevensbescherming De Onmisbare Schakel in Gegevensbescherming: Een Kijk op Overweging 126 van de AVG Het beschermen van de privacy en gegevens van individuen is de essentie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)....
Inzage in Medische Dossiers door Nabestaanden

Inzage in Medische Dossiers door Nabestaanden

Inzage in Medische Dossiers door Nabestaanden Inzage in Medische Dossiers door Nabestaanden Leidinggevenden in de gezondheidszorgsector worden vaak geconfronteerd met complexe vragen rondom patiëntprivacy en gegevensbeveiliging. Een van de meest uitdagende onderwerpen...