“Het Mag Niet van de AVG” – Waarom Deze uitspraak gevaarlijk is

“Het Mag Niet van de AVG” – Waarom Deze Uitspraak Onjuist én Gevaarlijk Is

Er gaat nauwelijks een week voorbij of ergens in een bedrijfsvergadering, op een forum of in een gesprek tussen collega’s duikt de zin op: “Het mag niet van de AVG”. Deze simpele uitspraak heeft zich in korte tijd in het collectieve bewustzijn genesteld. Maar waarom is dit eigenlijk een problematische en zelfs gevaarlijke uitspraak? In dit blog duiken we dieper in de kern van de AVG en leggen we uit waarom deze bewering vaak ongegrond is.

1. De AVG is Geen Absoluut Verbod

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgezet om de privacy van EU-burgers te beschermen in deze digitale tijd. Het doel is dus beschermend, niet beperkend. De AVG verbiedt niet zomaar het verwerken van persoonsgegevens, maar legt voorwaarden op aan hoe dit moet gebeuren.

Neem bijvoorbeeld Overweging 4 van de AVG, die duidelijk maakt dat de bescherming van persoonsgegevens geen absoluut recht is. Het moet in balans zijn met andere grondrechten. Dit betekent dat er ruimte is voor interpretatie en afweging.

2. “Het mag niet” versus “We weten niet hoe het moet”

Wanneer mensen zeggen “het mag niet van de AVG”, bedoelen ze vaak eigenlijk “we weten niet hoe we dit op een AVG-conforme manier moeten doen”. Er is een groot verschil tussen deze twee uitspraken. De eerste suggereert een absolute beperking, terwijl de tweede wijst op een gebrek aan kennis of begrip.

ONline training van AVG

Training privacybewustzijn (op locatie)

“De basis om zorgvuldig om te gaan met de privacy van je klanten” 

3. Het Risico van Overcomplicatie

Door te snel te concluderen dat iets “niet mag van de AVG”, bestaat het gevaar dat organisaties kansen missen of processen onnodig ingewikkeld maken. Dit kan leiden tot inefficiëntie en gemiste kansen, en het kan innovatie belemmeren.

4. Het Creëert Een Negatief Beeld van de AVG

Door constant te refereren aan wat ‘niet mag’, wordt er een negatieve perceptie van de AVG gecreëerd. Dit kan weerstand oproepen bij medewerkers en stakeholders en kan leiden tot een afkeer van waardevolle regelgeving die in wezen bedoeld is om mensen te beschermen.

5. Het Onderschat de Flexibiliteit van de AVG

De AVG bevat diverse grondslagen voor gegevensverwerking, waaronder toestemming, uitvoering van een overeenkomst en legitieme belangen. Deze grondslagen bieden organisaties veel ruimte om gegevens te verwerken, zolang dit op een transparante, eerlijke en veilige manier gebeurt. Door simplistisch te stellen dat iets “niet mag”, wordt deze flexibiliteit genegeerd.

ONline training van AVG

AVG Quick scan

Bijzonder nuttig als je snel wilt weten waar je staat in data protection.  

6. Het Kan Juridische Fouten Veroorzaken

Stel je voor dat een organisatie op basis van de onjuiste veronderstelling dat iets “niet mag van de AVG”, bepaalde gegevens niet verwerkt of deelt. Wat als deze gegevens essentieel waren voor contractuele of wettelijke redenen? Door een verkeerde interpretatie kunnen organisaties onbedoeld in juridische problemen komen.

Conclusie: Context, Kennis en Begrip

“Het mag niet van de AVG” is een uitspraak die voorzichtig moet worden gebruikt. Het is van cruciaal belang om de context te begrijpen, kennis te hebben van wat de AVG daadwerkelijk zegt, en een grondig begrip te hebben van de intenties achter de verordening.

Bij AVG Compleet zetten we ons in om organisaties te helpen met het correct interpreteren en toepassen van de AVG. We begrijpen dat het complex kan zijn, maar met de juiste kennis en begeleiding kan je organisatie zowel compliant zijn als floreren.

Laat “het mag niet” niet het eindpunt zijn, maar het startpunt van een diepgaand gesprek en onderzoek naar wat daadwerkelijk mogelijk is onder de AVG.

Lees ook: