De Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (WEGIZ)

De Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (WEGIZ):

Wat Jij als Zorgbestuurder Moet Weten en Regelen

Als zorgbestuurder heb je ongetwijfeld gehoord van de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (WEGIZ), die onlangs is aangenomen in de Eerste Kamer en binnenkort in werking treedt. Het is belangrijk om te begrijpen wat deze wet betekent en welke verantwoordelijkheden het met zich meebrengt voor jouw zorginstelling. In dit blog leggen we op een eenvoudige en toegankelijke manier uit wat de WEGIZ inhoudt en welke stappen je als zorgbestuurder moet ondernemen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

 

Wat is de WEGIZ?

De WEGIZ is een nieuwe wet die het wettelijk kader biedt voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners, zorginstellingen en patiënten in Nederland. Het doel van de wet is om de kwaliteit en efficiëntie van zorg te verbeteren en om de privacy van patiënten te waarborgen bij het uitwisselen van medische informatie.

 

Wat betekent de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg voor jou als zorgbestuurder?

Als zorgbestuurder ben je verantwoordelijk voor het naleven van de WEGIZ binnen jouw zorginstelling. Dit betekent dat je maatregelen moet nemen om te zorgen dat jouw zorginstelling voldoet aan de eisen die de wet stelt op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling. Enkele belangrijke aspecten waar je rekening mee moet houden, zijn:

  1.  Standaardisatie: De WEGIZ vereist dat zorginstellingen gebruikmaken van gestandaardiseerde methoden voor het uitwisselen van medische gegevens. Dit betekent dat je als zorgbestuurder moet zorgen dat jouw zorginstelling de juiste systemen en processen implementeert om aan deze standaarden te voldoen.
  2. Privacy en beveiliging: De WEGIZ stelt strenge eisen aan de bescherming van patiëntgegevens. Je moet ervoor zorgen dat jouw zorginstelling voldoet aan de geldende privacy- en beveiligingsnormen. Dit omvat onder andere het treffen van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van gegevens te garanderen.
  3. Toegang voor patiënten: De wet verplicht zorginstellingen om patiënten toegang te geven tot hun eigen medische dossiers. Als zorgbestuurder moet je ervoor zorgen dat jouw zorginstelling patiënten op een veilige en gebruiksvriendelijke manier toegang kan bieden tot hun medische gegevens.

Voordelen van een externe FG voor zorgorganisaties

E-boek externe FG inzettenEr zijn verschillende voordelen verbonden aan het aanstellen van een externe FG in plaats van een interne FG voor zorgorganisaties. Lees er meer over in ons e-boek. Download gratis, klik hier >>

 Actieplan voor zorgbestuurders

Om aan de WEGIZ te voldoen, is het belangrijk dat je als zorgbestuurder een actieplan opstelt en uitvoert. Een goed actieplan bevat de volgende stappen:

  1. Analyseer de huidige situatie: Breng in kaart welke systemen en processen jouw zorginstelling momenteel gebruikt voor het uitwisselen van medische gegevens en beoordeel in hoeverre deze voldoen aan de eisen van de WEGIZ. Identificeer eventuele knelpunten en gebieden die verbetering behoeven.
  2. Stel een implementatieteam samen: Stel een team samen van zowel technische als zorgprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de WEGIZ binnen jouw zorginstelling. Dit team moet ervoor zorgen dat de noodzakelijke veranderingen worden doorgevoerd en dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de nieuwe eisen.
  3. Ontwikkel een stappenplan: Samen met het implementatieteam moet je een gedetailleerd stappenplan opstellen voor het invoeren van de benodigde veranderingen. Dit plan moet concrete doelen en deadlines bevatten, evenals een overzicht van de middelen die nodig zijn om de doelen te bereiken.
  4. Communiceer met medewerkers en patiënten: Het is belangrijk om medewerkers en patiënten goed te informeren over de veranderingen die worden doorgevoerd in het kader van de WEGIZ. Zorg voor duidelijke communicatie over de nieuwe eisen en de gevolgen daarvan voor zowel zorgprofessionals als patiënten.
  5. Monitor en evalueer de voortgang: Houd de voortgang van de implementatie nauwlettend in de gaten en zorg voor regelmatige evaluaties om eventuele problemen tijdig te signaleren en aan te pakken. Het is essentieel om te blijven voldoen aan de eisen van de WEGIZ en om te zorgen dat jouw zorginstelling de kwaliteit en veiligheid van de gegevensuitwisseling blijft waarborgen. 

Conclusie

De Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (WEGIZ) brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor zorgbestuurders. Het is van groot belang om te zorgen dat jouw zorginstelling aan de nieuwe eisen voldoet en de privacy en veiligheid van patiëntgegevens waarborgt. Door een gedegen actieplan op te stellen en uit te voeren, kun je ervoor zorgen dat jouw zorginstelling klaar is voor de implementatie van de WEGIZ en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Laat een PIA uitvoeren

AVG Compleet ondersteunt jaarlijks diverse zorgorganisaties bij de implementatie en het onderhoud van de AVG. Met onze ervaring in verschillende zorgsectoren, zoals ouderenzorg, GGZ, GHZ, ziekenhuizen en jeugdzorg, hebben we een uniek inzicht in de manier waarop gegevens worden verwerkt en beschermd. Klik hier >>>

Lees ook: