Aandachtspunten voor het aanstellen van een privacyteam

door | apr 22, 2020

In Bestuur Rendement, hét nieuws‐ en adviesmagazine voor bestuurders van non‐profitorganisaties, is op 22 april dit artikel met ons gepubliceerd.

 Aandachtspunten voor het aanstellen van een privacyteam

‘Bewakers houden de wacht over privacy’

Om ervoor te zorgen dat uw organisatie zich aan de privacyregels houdt, is vaak veel kennis en kunde nodig. U kunt ervoor kiezen om een privacyteam op te zetten. Zo’n team zorgt ervoor dat uw organisatie de regels goed naleeft. Hoe groter uw organisatie, hoe groter de klus om een goed team samen te stellen met de juiste taakverdeling en leden die over de benodigde competenties beschikken.

Eén van de eerste vragen die u zich kunt stellen als u bestuurder bent van een grote organisatie, is of het privacyteam een zelfstandig bedrijfsonderdeel moet zijn, of deel moet gaan uitmaken van een andere afdeling. De meest logische keuze is om het team onder te brengen bij de IT-afdeling, omdat daar de meeste kennis van gegevens- stromen en beveiliging ligt. Een andere optie is om het privacyteam onder de juridische afdeling te laten vallen.

Maar er valt ook veel voor te zeggen om het privacyteam een geheel zelfstandig bedrijfsonderdeel te laten zijn, met leden van verschillende andere afdelingen. Privacybescherming is een breed vakgebied. Er zijn veel disciplines bij nodig en er moeten veel verschillende afdelingen bij betrokken worden, waaronder:

  • management en directie;
  • juridisch;
  • ICT
  • beveiliging
  • HR;
  • financiën.

Als het takenpakket uitgebreid is, zijn vaak verschillende mensen met verschillende kennis en kunde vereist, die vaak al werkzaam zijn op andere afdelingen.

Privacybescherming onderbrengen bij één specifieke afdeling doet geen recht aan deze werknemers en kan ervoor zorgen dat werknemers de taken van deze collega’s als minder relevant zien. Bovendien moet de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) rechtstreeks verslag doen aan de hoogste leiding.

Als de FG deel uitmaakt van het privacyteam dat bij een bepaalde afdeling is ondergebracht, slaat hij als het ware de natuurlijke bedrijfshiërarchie over. Lees verder, klik hier.

 

Het orginele artikel kun je hieronder vinden.