0299 780 509

Functionaris Gegevensbescherming

Een Functionaris Gegevensbescherming. Extern of niet?

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is hetzelfde als de Data Protection Officer (DPO). In een aantal gevallen ben je verplicht om een dergelijke functionaris aan te stellen.

Alle taken die een Functionaris Gegevensbescherming wettelijk moet uitvoeren, zijn ook uit te besteden aan een specialistische partij. AVG Compleet adviseert én controleert op het gebied van toepassing en naleving van privacywetgeving binnen jouw organisatie. Met één vast aanspreekpunt voor de hele organisatie.

Kosten externe FG

Bij AVG Compleet sluit je géén duur maandcontract af, met een minimaal aantal uur.

In overleg bespreken we hoeveel tijd nodig zal zijn, zodat je weet met welke kosten je rekening moet houden.

Je betaalt gewoon voor de uren die jouw organisatie nodig heeft. Waren er minder uren nodig dan oorspronkelijk bedacht? Dan betaal je uiteraard alleen voor de werkelijk gewerkte uren. Lijkt het erop dat er meer tijd nodig is? Dan bespreken we de mogelijkheden vóórdat de kosten werkelijk zijn gemaakt.

Kleine organisaties

Is jouw organisatie te klein voor een eigen FG, maar heb je er wel één nodig? Een externe Functionaris Gegevensbescherming is dan de beste oplossing. De voordelen zijn groot:

  • Geen extra persoon in loondienst
  • Achtervang bij vakantie en ziekte is mogelijk en wordt geregeld door de externe organisatie
  • Veel kennis en ervaring beschikbaar doordat de externe FG ruggespraak kan houden met collega’s
  • Betaalbare oplossing
  • Visitekaartje naar buiten: jouw organisatie staat onder onafhankelijk toezicht op het gebied van privacy en informatiebeveiliging

Grote organisaties

Ook voor grote organisaties biedt een externe Functionaris Gegevensbescherming veel voordeel:

  • Geen afhankelijkheid van één persoon, de externe organisatie borgt de continuïteit van de AVG-kennis die voor jouw organisatie van belang is.
  • Kennisopbouw is niet op kosten van de organisatie
  • De externe organisatie bestaat uit meerdere specialisten, in tegenstelling tot een interne, solitair werkende FG. Er is dus meer kennis en ervaring beschikbaar dan bij één persoon mogelijk is.
  • Lagere kosten

Wil je weten hoe wij voor jouw organisatie de rol van externe functionaris gegevensbescherming kunnen invullen? Neem vrijblijvend contact met ons op.